Πέμπτη 8 Απριλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Εκ της Γενικής Γραμματείας της ΠΝΥΚΑΣ ανακοινώθηκε ότι κατά την 31η Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στα γραφεία της έδρας του Σωματείου, Μαυρομιχάλη 15 και Σόλωνος – 5ος όροφος, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου, κατά τις Εκλογές που έγιναν τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010, συνήλθαν τα Μέλη που εκλέχθηκαν ως Τακτικά από τη Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκαν σε Σώμα. Το αυτό συνέβη και με τα Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.

Μετά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΝΥΚΑΣ δια τα χρόνια 2010-2012, συγκροτήθηκε ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Πρόεδρος: Νικολαΐδης Νικόλαος
 2. Α’ Αντιπρόεδρος: Πρασιανάκης Γεώργιος
 3. Β’ Αντιπρόεδρος: Ζαρκάδας Αλέξανδρος
 4. Γενικός Γραμματέας: Βερυβάκης Ελευθέριος
 5. Υπεύθυνος Τομέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Πάνος Αριστείδης
 6. Υπεύθυνος Τομέα Ταμείου –Ταμίας: Στρατινάκης Κωνσταντίνος
 7. Α’ Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα – Υπεύθυνος Τομέα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων: Χούτας Θωμάς
 8. Β’ Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας – Υπεύθυνος Τομέα Εξωτερικών Σχέσεων και Άμυνας: Μαρούλης Αύγουστος
 9. Γ’ Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας – Υπεύθυνος Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού: Ψαρρόπουλος Γεώργιος
 10. Έφορος – Μέλος: Κουμαντάκης Γεώργιος
 11. Έφορος – Μέλος: Γιακουμής Διονύσιος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Πρόεδρος: Κόκκορης Κωνσταντίνος
 2. Μέλος: Αθανασοπούλου Ζωή
 3. Μέλος: Σακελλαρίου Χρήστος

Εκλογές σε λοιπούς τομείς και θέσεις εκτός των μνημονευομένων πιο πάνω θα γίνουν στα επόμενα Διοικητικά Συμβούλια, που θα συγκληθούν μετά τις γιορτές.

Ο Γενικός Γραμματεύς

Βερυβάκης Ελευθέριος

Advertisements