Οι διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης ……

Τα ΠΑΖΑΡΙΑ συνεχίζονται στον

«ΛΟΒΕΡΔ – ΜΑΧΑΛΑ»…αλλά υπάρχουν και ΔΙΚΑΣΤΕΣ!

… δεν εγγυώνται την ασφάλεια των αποφάσεων της!

Γράφει ο Ελευθέριος Βερυβάκης – π. Υπουργός – Βουλευτής

Ενώ η πολιτική του «ράβε – ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει» συνεχίζεται από την Κυβέρνηση, στα Εργασιακά που «μαλακώνουν» και στα Ασφαλιστικά που «σκληραίνουν», Δικαστικοί κύκλοι βρίσκουν ότι τα υπό προπαρασκευή Νομοθετήματα θα προσκρούσουν σε ανυπέρβλητα Συνταγματικά και άλλα Νομικής μορφής εμπόδια, καθώς σε πολλά σημεία τους συγκρούονται με Συνταγματικώς κατοχυρωμένες καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ανατραπούν με παρόμοιου χαρακτήρα Κυβερνητικές ρυθμίσεις, οι οποίες σε πολλά σημεία δεν θα έχουν καν επενδυθεί το «Νομοθετικό μανδύα».

Οι πιο πάνω Δικαστικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι η προσβολή στα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας στις πιο κάτω περιοχές:

1) ενοποιήσεων των Ταμείων

2) επιβολής του ΛΑΦΚΑ

3) της παρακάμψης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με Συνταγματική “ρίζα”

4) της απορρόφησης των εύρωστων Ταμείων

5) η εξίσωση – express των ορίων ηλικίας

δίδουν “λαβές” για προσβολές στο όνομα των Συνταγματικά κατοχυρωμένων Δικαιωμάτων των πολιτών και για αυτό θεωρούν τον οποιοδήποτε χειρισμό από την Κυβέρνηση «λίαν επισφαλή» και επισημαίνουν από αυτή τη στιγμή τους κινδύνους, που μπορεί να βρεθεί η Χώρα αν Νομικά άκριτα προχωρήσει στην παρόμοια Νομοθέτηση χωρίς να έχει διασφαλίσει το απρόσβλητό της από τις Δικαστικές ανατροπές, που μπορούν να σημειωθούν.


Μετά τα πιο πάνω οι πολιτικοί παρατηρητές επισημαίνουν τη μεγάλη ευθύνη, που παίρνει η Κυβέρνηση με τα ατέλειωτα «παζάρια» και δολιχοδρομήσεις, στις οποίες αποδύεται, προκειμένου να «στήσει και προωθήσει» προς το παρόν τις αλλαγές, που αξιώνουν οι άνθρωποι της ΤΡΟΪΚΑ και για την αποτελεσματική «παγίδευση» των Δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων , ενώ δεν εξασφαλίζει τα πιο πάνω Δικαιώματα από Συνταγματικές εμπλοκές , ενώ ταυτόχρονα – αν σημειωθεί παρόμοια ανατροπή – η εμπλοκής τη Χώρας με τις Συμφωνίες του Μνημονίου και του Μηχανισμού Στήριξης θα έχει απροσμέτρητο ηθικό και υλικό κόστος.

Ιδιαίτερα, η πιο πάνω ευθύνη θα γίνει «καταλυτική» για την ευστάθεια της Κυβέρνησης, αλλά και τη Διεθνή εικόνα της Χώρας σε περίπτωση κατά την οποία θα υπάρξει εμπλοκή, συνεπεία ανατροπής από τα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας, των Συμφωνιών του Μνημονίου που θα έχουν εν τω μεταξύ επενδυθεί και το Νομοθετικό Μανδύα μετά την ψήφισή τους από την Ελληνική Βουλή, χωρίς όμως την απρόσβλητη ευστάθειά τους.

Advertisements