Άραγε η Ελληνική Κυβέρνηση ξαναγυρνά ….

Τα Ελληνικά Πετρέλαια και η
Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου(ΔΕΠ) με το όνομα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ “ξαναγεννιέται”

…. στα παλιά βήματα της Ελληνικής εκμετάλλευσης Πετρελαίου???

Γράφει ο Ελευθέριος Βερυβάκης – π. Υπουργός – Βουλευτής

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατέστησε χθες γνωστό ότι δίνει σε Δημόσια Διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τη «σύσταση φορέα για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων», η οποία μέχρι 15 Ιανουαρίου θα υποδέχεται τις παρατηρήσεις των πολιτών για όλα όσα διαλαμβάνει στις διατάξεις, που περιλαμβάνει στο Οpen Government.gr του αρμόδιου Υπουργείου.

Με το πιο πάνω Νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση Εθνικού Φορέα Υδρογονανθράκων, που θα έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» και 100% συμμετοχή του Δημοσίου. Από την πιο πάνω ανακοίνωση δημιουργείται η εντύπωση – που πρέπει να είναι αληθινή – ότι η Κυβέρνηση επανέρχεται στη παλαιά ιδέα της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ), που λειτούργησε για πολλά χρόνια μετά τη δεκαετία του ’80.

Από την πιο πάνω ανακοίνωση δημιουργείται επίσης η εντύπωση, ότι η Υπουργός και οι αρμόδιοι Υφυπουργοί του Υπουργείου, έχουν την «παχυλή άγνοια» να αγνοούν πλήρως ή να παραθεωρούν ότι από την δεκαετία του ‘ 80 (Υπουργός Ελευθέριος Βερυβάκης) το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, και μετά ταύτα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, είχαν νομοθετήσει και λειτουργήσει τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ) με συμμετοχή του Δημοσίου 100%, που διαχειρίστηκε για πολλά έτη μέχρι της διαλύσεώς της από τους «ιδεολογικά όμαιμους» της σημερινής Εξουσίας, οπαδούς του ΄Αγριου Καπιταλισμού, η οποία είχε όλα τα Δικαιώματα Διαχείρισης και Διάθεσης στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Πετρελαίου.

Έτσι η σημερινή επανασύσταση Δημόσιου Φορέα δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά «αναγέννηση» εξαρχής του παλαιού τύπου Διαχείρισης των Πετρελαίων της Ελλάδας, που εν τω μεταξύ διαλύθηκαν και διανεμήθηκαν σε διάφορους τυχοδιώκτες του κλάδου, παρακλάδια των Διεθνών Ομίλων «gungsters» των Πετρελαιάδων της Υφηλίου, διάφορα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου.

H δραστηριότητα της Εταιρίας προβλέπεται να περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων :

τη διαχείριση των Δικαιωμάτων του Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων

– τη διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες

– την προετοιμασία και διεξαγωγή διαγωνισμών, που θα αναλάβουν την προσέλκυση πετρελαϊκών ερευνών, που θα αναλάβουν τις έρευνες ή την εκμετάλλευση

Η Δημόσια Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2011, ενώ η Εταιρία που θα δημιουργηθεί θα προχωρήσει στη διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για την παραχώρηση των Δικαιωμάτων Έρευνας και Παραγωγής σε περιοχές όπου τα δεδομένα είναι ώριμα και υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης Πετρελαίου ή και Αερίου.

Οι πολιτικοί παρατηρητές που σχολιάζουν στις ιστοσελίδες μας τις εξελίξεις (οι Π.Π – ΣΙΕ), παρατηρούν ότι η πιο πάνω εξέλιξη σημειώνεται μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, ότι θα υπάρξει ο πιο πάνω Δημόσιος Φορέας και δεν θα υπάρξει «συνεκμετάλλευση» των Πετρελαίων του Αιγαίου με την Τουρκία.

Οι πολιτικοί παρατηρητές που θα επανέλθουν και με άλλες αναρτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα σύντομα, σημειώνουν ότι η πιο πάνω εξέλιξη εάν συνεχίσει στην αυτή γραμμή ίσως συγκροτεί μια θεαματική αλλαγή στη μέχρι σήμερα Κυβερνητική γραμμή για τα Πετρέλαια του Αιγαίου και την Ελληνο – Τουρκική συνεκμετάλλευση της Ελληνικής Υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο.

Advertisements