Οι ΘΕΣΜΟΙ της “ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ” (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Δωρεάν Σχολικό Βιβλίο κ.λ.π.)…..

Το «ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» …

στην «ΠΥΡΑ»

 

….. ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ!!!

 

Γράφει ο Ελευθέριος Βερυβάκης – π. Υπουργός – Βουλευτής

 

Το “δωρεάν σχολικό βιβλίο” – μια από τις πιο εμβληματικές παροχές του Κοινωνικού Κράτους, που θέσπισε πριν 50 περίπου χρόνια ο Γεώργιος Παπανδρέου, καταργείται από τον εγγονό του, Γιώργο Παπανδρέου.

 

Με πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, που καταργεί – μεταξύ των άλλων – τόσο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όσο και τον Οργανισμό Σχολικών Βιβλίων, το «δωρεάν σχολικό βιβλίο» θα πάψει να υπάρχει.

Το Νομοσχέδιο αποβλέπει να θεσπίσει τη μετάβαση από το έντυπο βιβλίο στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα διοχετεύεται στις σχολικές αίθουσες μέσω του Internet, με κόμβο το «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο».

Το συνολικό πακέτο του σχεδιασμού, της οργάνωσης και του συντονισμού της παραγωγής και διανομής του εκπαιδευτικού υλικού, αναλαμβάνει Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο θα προκύψει από την μετεξέλιξη του Ιδρύματος Πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας.

 

Με το ίδιο Νομοσχέδιο ρίχνεται στην «πυρά» και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που μέχρι σήμερα θεωρείτο ο βασικός Σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας.

 

Οι πιο πάνω αλλαγές γίνονται προκειμένου αφενός μεν να εξοικονομηθούν κονδύλια, και αφετέρου να μεταστοιχειωθούν οι νεο-αναλαμβάνοντες Φορείς το πιο πάνω έργο από Φορείς Δημοσίου Δικαίου σε μικτού χαρακτήρα και σύνθεσης Φορείς από το χώρο των Δημοσίων Φορέων και των Φορέων Ιδιωτικού χαρακτήρα και Δικαίου.

 

Οι πολιτικοί παρατηρητές που σχολιάζουν στις ιστοσελίδες μας τα γεγονότα (Π.Π.- ΣΙΕ), παρατηρούσαν ότι το μέχρι σήμερα «δωρεάν σχολικό βιβλίο», αντικαθίσταται από τα e-mail, που θα αποστέλλονται από τον διάδοχο του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων στα σχολεία, ενώ παράλληλα ο ΟΕΔΒ, μετατρέπεται σε Ιδιωτικό Οργανισμό, που θα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – και όσο αυτό θα έχει και θα δίνει χρήματα – με δηλαδή άδηλη τη διάρκεια ζωής και δράσης του.

Όπως είναι δηλαδή φανερό «κινούσα αιτία και δρών αίτιο» είναι η ανάγκη ιδιωτικοποίησης και του χώρου του Σχολικού Βιβλίου, αλλά και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που μαζί με το Σχολικό Βιβλίο ρίχνονται στην «πυρά» και καταργούνται και αντικαθίστανται με Ιδιωτικοποιημένα Νομικά «Μορφώματα».

Οι πολιτικοί παρατηρητές για τον πιο πάνω “νεωτερισμό”, ο οποίος ίσως στο απώτατο μ έλλον να είναι δυνατό αναμορφούμενος και τελειωποιούμενος να δώσει “συζητήσιμη” λύση παρατηρούσαν, ότι το Υπουργείο Παιδείας κατά τρόπο εντελώς αντιπαιδαγωγικό πάει να θυσιάσει, κατά τρόπο κατευσπευσμένο το Παιδαγωγικά και Κοινωνικά επιβαλλόμενο δωρεάν σχολικό βιβλίο σε αδοκίμαστες συνταγές ενός ανώριμου νεωτερισμού, που όλο-όλο και μόνο-μόνο θα ικανοποιεί τη μανία της παν-ιδιωτικοποίησης που πάει “να κατακλύσει το σύμπαν και να καταστρέψει το παν”.

 

Advertisements