Για ένα «ΔΑΝΕΙΟ ΜΑΜΟΥΘ» ….

«KAΘΕ ΠΕΡΙΣΥ και ΚΑΛΥΤΕΡΑ»…..

…. πολλοί «ΦΟΡΟΙ και ΜΕΤΡΑ ΜΑΜΟΥΘ»

Γράφει ο Ελευθέριος Βερυβάκης – π. Υπουργός – Βουλευτής


Η Ε.Ε. αποφάσισε χθες για ένα νέο πακέτο «μαμούθ», που τελικά υπολογίζεται ότι θα πλησιάσει τα σχεδόν 140 δις €. Όμως από την ΤΡΟΪΚΑ – με αποδοχή της Ελληνικής Κυβέρνησης – προβλέπονται και φόροι “Μαμούθ”.
Έτσι το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ, που ακολουθεί, εξασφαλίζει μεν περισσότερα χρήματα για το Ελληνικό Δημόσιο Ταμείο, αλλά με απείρως αυστηρότερους όρους από το ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι, που με την παραμικρή απόκλιση θα διακόπτουν τις εκταμιεύσεις και με εξατομικευμένα βάρη, που συνολικά θα είναι πολύ μεγαλύτερα και βαρύτερα από εκείνα, που έφερε στους Έλληνες πολίτες το ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ι. Για αυτό πια όλοι μιλάνε για “ΔΑΝΕΙΟ ΜΑΜΟΥΘ”… και “ΦΟΡΟΥΣ και ΜΕΤΡΑ ΜΑΜΟΥΘ” !!!!

Η χθεσινή Συνεδρίαση – παρά τις «πλούσιες» προβλέψεις σε Δάνεια και ρυθμίσεις, που τα αφορούν – ήταν εμφανώς ανήσυχη, αν και είχαν προηγηθεί διαβεβαιώσεις από τον Πρωθυπουργό, ότι όλα όσα υποσχεθεί η Ελλάδα θα εκπληρωθούν.

Οπωσδήποτε για το μόνο που εκφραζόταν αισιοδοξία ήταν ότι τελικώς στο έκτακτο Eurogroup της 3ης Ιουλίου θα εγκριθεί η εκταμίευση της 5ης δόσης.

Για όλα τα άλλα υπήρχαν αμφιβολίες, αμφισβητήσεις και αμφιθυμίες, που είναι δυνατόν το ίδιο εύκολα να οδηγήσουν σε ματαιώσεις υπεσχημμένων και αποφασισμένων.

Στο γεύμα που ακολούθησε ανάμεσα στους Ηγέτες, διατυπώθηκαν από μέρους τους αυστηρές παρατηρήσεις για την περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αποκλίσεις ή ανυπακοές, από όσα διατάσσει η ΤΡΟΪΚΑ και για τα οποία έχουν δοθεί αντίστοιχες υποσχέσεις.

Οι πολιτικοί παρατηρητές που σχολιάζουν στις ιστοσελίδες μας τις εξελίξεις (Π.Π. – ΣΙΕ), παρατηρούσαν σε σχέση με το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙ, που αφορά τη στήριξη της Χώρας στην περίοδο της Ελληνικής Κρίσης, ότι ασφαλώς ο Ελληνικός Λαός χαιρετίζει μεν την εν λόγω βοήθεια, όμως από την άλλη πλευρά επειδή έχει ξεπεράσει όλα τα όρια αντοχής και υπομονής του, με κινδύνους για την Εθνική Συνοχή, αλλά και την Εθνική Υπόσταση και Οντότητα, δεν είναι καθόλου διατεθιμένος να υποδέχεται παθητικά όλων των ειδών τις αποφάσεις και εντολές των Δανειστών, που ταυτόχρονα αποτελούν τα «Μεγάλα Αφεντικά» του Άγριου Καπιταλισμού, που καθιστούν κάθε μέρα και πιο πολύ τους πλούσιους και υπερπλούσιους … πλουσιότερους και τους φτωχούς και πτωχότερους….πάμπτωχους!
Αυτό ανεξάρτητα ποιος από τους αντιπροσώπους του δεσμεύει με τις δικές του υπογραφές, την Ελληνική Εθνική Υπόσταση.

Advertisements